qi qianjin

Chinese Ambassador Qi Qianjin on Pelješac Bridge, Relations, Tourism, Flights

Total Croatia News

July 25, 2022 – Ahead of the official opening of the Chinese-built Pelješac Bridge, TCN visits His Excellency Qi Qianjin, ...